MONDAY 6:05 PM  to 6:50 PM              


Children, KRAV MAGA

THURSDAY

Teens & Adults TAEKWONDO

Teens & Adults KRAV MAGA  (All Levels )

MONDAY 5:15 PM  to 6:00             

Teens & Adults KRAV MAGA & K.O BAG FITNESS 

WEDNESDAY 6:05 PM  to 6:50 PM              


Adults TAEKWONDO  

Teens & Adults KRAV MAGA  (ALL LEVELS)

WEDNESDAY 4:30 PM  to 5:10            

Children, KRAV MAGA

MONDAY

WEDNESDAY

WEDNESDAY 6:10 PM                  TAEKWONDO

ADULTS & TEENS AGES (12YR UP)    ---ALL LEVELS - 50 MIN CLASS

MONDAY 4:30 PM  to 5:10 PM            

WEDNESDAY 5:15 PM  to 6:00          

Children, Teens & Adults TAEKWONDO

THURSDAY 6:30 PM  to 7:30     FITNESS      ALL LEVELS

Children, TAEKWONDO

WEDNESDAY 7:00 PM  to 7:50 PM               


YMA CLASS SCHEDULE

THURSDAY 5:30 PM  to 5:15 PM            

YMATAEKWONDO & KRAV MAGA LLC.

110 E. CENTRAL RD. ARLINGTON HEIGHTS IL 60005


MONDAY 7:00 PM  to 7:50 PM             


Children,  TAEKWONDO

TEL:847-809-0236